۳۰ مهر ۱۳۹۷
مهر ۳۰, ۱۳۹۷

تشکر از همسر

مهر ۳۰, ۱۳۹۷ ۰ دیدگاه

تشکر از همسر

«ازت ممنونم» و «مرسی» معمولا به صورت خودکار از دهان ما خارج می شوند. اما چطور می توان از این دو کلمه به صورت آگاهانه تر استفاده کرد تا رابطه بهتری با همسر خود داشته باشیم. تشکر از همسر می تواند تاثیر عمیقی در نوع رابطه شما داشته باشد.

تشکر و سپاس گذاری آمادگی فرد را برای قدرشناسی از زحمات فرد مقابل و جبران محبت او نشان می دهد. در کودکی به همه ما آموزش داده می شود که باید در پاسخ به یک لطف تشکر کنیم. در سطح ساده، سپاس گذاری، یک پاسخ اجتماعی مناسب است.

در سطح پیچیده تر، سپاس گذاری احساس قلبی ماست، که تحسین ما را نسبت به فردی غیر از خودمان نشان می دهد. نشان دادن سپاس گذاری نسبت به دیگری به معنی احترام گذاشتن به ارزش های او و ابراز صمیمت نسبت به او است.

۲۲

 

نتایج تحقیقات مربوط به تشکر از همسر

تحقیقات نشان می دهند که تشکر از همسر بخش جدایی ناپذیر یک رابطه سالم است. هر چه ازدواج از روزهای ماه عسل دورتر می شود زوجین از روزهایی که نسبت به کوچک ترین چیزهای همسر خود تحسین نشان می دادند دورتر می شوند و احساسات خود را کمتر بروز می  و دهند. در واقع، بیشتر زوجین حس می کنند فرد مقابل خود متوجه احساس آنها خواهد بود. روانشناسان این افول احساس در رابطه را نادرست و مخرب می دانند.

در بیشتر روابط با گذشت زمان، افراد به بودن در کنار همسر خود عادت می کنند و فراموش می کنند چرا بودن با او را انتخاب کرده اند. ویژگی های مثبت همسر خود را فراموش می کنند و بیشتر بر ویژگی هایی تمرکز می کنند که موجب آزار آنهاست. این احساسات باعث شک به کیفیت رابطه می شود و افراد را از ازدواج خود ناامید می کند.

در یک تحقیق نقش تشکر از همسر در بهبود کیفیت رابطه و ایجاد یک رابطه سالم و طولانی مدت مورد مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق، ۵۰ زوج شرکت کردند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در روزهایی که یکی از زوجین مورد تحسین و تشکر بیشتری قرار می گرفت، در روز بعد تمایل بیشتری برای تشکر از همسر خود نشان می داد.

این تحقیق نشان داد که زوجینی که در تشکر از دیگری رابطه دو سویه ای داشتند، رابطه آنها به احتمال کمتری در یک سال آینده به شکست انجامید و حتی در پایان این مدت رابطه آنها استحکام بیشتری یافت. محققان به این نتیجه رسیدند که چرخه تحسین و تشکر، انگیزه بیشتری برای حفظ رابطه در زوجین ایجاد می کند. به عبارت دیگر، با تشکر از همسر، اعتماد و احترام بیشتری در رابطه شکل می گیرد. زمانی که از افراد تشکر می شود، احساس ارزشمند بودن و تحسین در آنها پدید می آید.

شکل نشان دادن سپاس گذاری:

در بخش دیگری از این تحقیق شکل تشکر از همسر مورد بررسی قرار گرفت. تحقیقات نشان می دهند که زوجین موفق و خوشحال از زبان بدن و مهارت های پاسخ دهی فعال برای نشان دادن عمق ارزش و احترام خود به همسرشان استفاده می کنند. در بیشتر این زوجین، از مهارت گوش کردن فعال استفاده شد. زوجینی که نسبت به کارهای دیگری قدردان هستند، در زمان صحبت کردن تماس چشمی بیشتری با یکدیگر برقرار می کنند و پاسخ های دقیقی به دیگری می دهند. این نوع زوجین با ایجاد تماس های بدی مانند گرفتن دست یا دست زدن به پشت همسر، قدردانی خود را نشان می دهند.

پیش قدم شوید:

فراموش نکنید که کلید یک رابطه سالم همراه با تشکر و قدردانی، پیش قدم شدن است. به جای آنکه صبر کنید تا همسرتان به شما احساس بهتری بدهد، خودتان شروع کننده این چرخه باشید و به نقاط قوت رابطه خود فکر کنید. با اهداف کوچک و قابل دستیابی شروع کنید. برای مثال در ابتدا هر روز از پنج چیز کوچک در همسر خود تشکر کنید و بیشتر از قبل به او لبخند بزنید. مطمئن باشید که به زودی او نیز در این چرخه با شما همراهی خواهد کرد.

سپاس گذاری مهارتی است که باید آن را در خود پرورش دهید. به زودی شاهد اثرات مثبت آن در رابطه عاشقانه خود خواهید بود