۲۵ خرداد ۱۳۹۸
خرداد ۲۵, ۱۳۹۸

دلیل گودی کمر چیست؟

خرداد ۲۵, ۱۳۹۸ ۰ دیدگاه

دلیل گودی کمر چیست؟

یک فیزیوتراپ یکی از عوامل قوس کمر در زنان را استفاده از کفش‌های پاشنه بلند عنوان کرد و افزود: استفاده از این کفشها سبب خم شدن زانو و به دنبال‌ آن ناحیه مفصل ران‌ها و افزایش قوس کمر می‌شود.

ذبیح ا.. برجسته گفت: عمدتا گودی کمر به دلیل عوامل محیطی نظیر وضعیت غلط ایستادن، نشستن و خوابیدن و همچنین ضعف عضلات ناحیه شکم و کمر ایجاد می‌شود که عامل توارث هم می‌تواند یکی از عوامل ضعف باشد.

وی با بیان اینکه بر حسب نوع علت گودی کمر، درمان نیز متفاوت است، گفت: معمولا گودی کمر به علت ضعف عضلات ستون فقرات و ناحیه شکم ایجاد می‌شود.

وی افزود: همچنین با توجه به اینکه ضعف عضلانی مربوط به کدام قسمت باشد، انجام تمرینات خاص عضلات آن ناحیه توصیه می‌شود به عنوان مثال اگر به علت ضعف عضلات شکم، قوس کمر زیاد شود تمریناتی مانند دراز نشست داده می‌شود تا بیمار آنها را در وضعیت طاق باز و خوابیده انجام دهد.

این فیزیوتراپ خاطرنشان کرد: اگر ضعف عضلانی مربوط به عضلات ستون فقرات باشد تمرینات وضعیت خوابیده به بیمار داده می‌شود. علاوه بر این تمرینات وضعیت ایستادن و نشستن و همچنین اصلاح قوس ناحیه کمر به بیمار آموزش داده می‌شود.

برجسته در مورد اندازه‌گیری قوس کمر فرد اظهار کرد: فرد باید در وضعیت ایستاده و پشت به دیوار باشد و پاشنه پا، ناحیه باسن، ناحیه پشت سر و شانه‌ها با دیوار تماس داشته باشد و در این حالت کف دست خود را پشت ناحیه کمر قرار دهد که در وضعیت ایده‌آل فقط انگشتان از پشت کمر عبور می‌کنند و کف دست عبور نمی‌کند و در صورتی که قوس کمر زیاد باشد تا مچ دست به راحتی از پشت کمر عبور می کند.

وی افزود: برای تشخیص پزشکی قوس کمر، عکس رادیولوژی از فرد گرفته می‌شود و با اندازه‌گیری خاص آن زاویه قوس افزایش یا کاهش مشخص می‌شود.

وی در خاتمه علت شایع بودن قوس کمر در زنان را کاهش قدرت عضلات ناحیه شکم به ویژه عضلات عرضی ناحیه شکم از ناف به پایین دانست و گفت: قدرت این عضلات به دنبال بارداری بطور شدید کاسته می‌شود و به علت انجام ندادن تمرینات و تقویت این عضلات در حین بارداری یا پس از زایمان موجب کاهش قدرت عضلات باقی مانده و در نهایت ماندگاری و افزایش قوس کمر می‌شود.