۲۵ خرداد ۱۳۹۸
خرداد ۲۵, ۱۳۹۸

نمونه قرارداد تمدید اجاره خانه

خرداد ۲۵, ۱۳۹۸ ۰ دیدگاه

نمونه قرارداد تمدید اجاره خانه

تمدید قرارداد اجاره خانه و آپارتمان باید طبق اصول و قوانین کشور انجام شود تا مالک و مستاجر در آینده دچار مشکل نگردند. چند فرم نمونه متن تمدید قرارداد اجاره خانه و آپارتمان و منزل مسکونی را در این جا برای شـما مالکین و مستاجران عزیز تهیه و آماده کرده ایم کـه نمونه تمدید قولنامه اجاره خانه را می‌توانید از این جا دانلود کنید و حتما در حضور شاهد نسبت بـه تمدید قرارداد اجاره آپارتمان اقدام کنید.

اگر تمدید قرارداد اجاره خانه در بنگاه معاملات املاک و توسط مشاوران املاک دارای پروانه کار انجام شود بـه این علت کـه این افراد متخصص با این‎گونه مسائل بین موجر و مستاجر، آشنایی بیشتری دارند قطعا برای مالک و مستاجر بهتر خواهد بودو آن ها میتوانند با مهارت و دقت عملی کـه در اینکار با تجربه خود بدست آوردند

بهترین متن تمدید قرارداد اجاره خانه و آپارتمان را بنویسند کـه از لحاظ قانونی بدون مشکل باشد بـه گزارش پارس ناز پس بهتر این اسـت کـه بـه دنبال نمونه متن تمدید قرارداد اجاره خانه در اینترنت نباشید و کار تمدید قرارداد اجاره نامه رابه مشاور املاک حرفه ای بسپارید.

اعتبار پشت نویسی اجاره نامه

میزان اعتبار پشت نویسی اجاره نامه چقدر اسـت. برای افزایش اعتبار پشت نویسی قرارداد اجاره نامه باید چند نفر شاهد هم امضا کنند. بعد از این‌کـه طرفین بـه توافق جدید رسیدند، میتوان با ذکر چند خط پشت قولنامه اجاره خانه، همه ی چیز را تمدید کرد. فقط کافی اسـت یک پاراگراف با شرایط جدید در پشت برگه قولنامه نوشته شود تا اعتبار پشت نویسی اجاره نامه صحیح باشد.

مالک و مستاجر هم باید پشت قرارداد تمدید اجاره خانه را امضا کنند و پس از امضاء حداقل ۲ نفر شاهد اعتبار پشت نویسی اجاره نامه افزایش می‌یابد. برای پرداخت نکردن کمیسیون بنگاه معاملات املاک برای نوشتن متن تمدید قرارداد اجاره خانه هردو طرف قصد می‌کنند کـه بر پشت همان اجاره نامه قبلی خود قرارداد جدید را تمدید نموده و شرایط اجاره جدید را بنویسند.

اما باید همواره نسبت بـه اعتبار پشت نویسی اجاره نامه توجه داشت و این موضوع را درنظر داشته باشید کـه بـه محض پایان مدت قرارداد اجاره خانه، مستأجر موظف اسـت مورد اجاره را تخلیه نماید، در غیر این صورت بـه ازای هرروز دیرکرد مستأجر باید مبلغی رابه‌ عنوان جریمه بـه موجر بر طبق مبلغ توافق پرداخت نماید.

بـه منظور افزایش اعتبار پشت نویسی اجاره نامه و قانونی بودن تمدید قرارداد اجاره خانه هر سال بـه مشاور املاک مراجعه کرده و از آن ها بخواهید کـه تمدید قولنامه اجاره خانه را انجام دهند.

نمونه قرارداد تمدید اجاره خانه و پشت نویسی + قولنامه خرید و فروش آپارتمان ،مغازه ،ملک ،زمین
نمونه متن پشت نویسی اجاره نامه

متن پشت نویسی اجاره نامه خانه و آپارتمان بسیار مهم اسـت و باید طبق قوانین انجام شود. نمونه متن پشت نویسی اجاره نامه آپارتمان و منزل مسکونی در اینبخش آورده شده اسـت. تمدید قرارداد اجاره خانه تنها با توافق کتبی طرفین «مالک – مستاجر» قبل از اتمام مدت زمان قرارداد اجاره امکانپذیر اسـت.

درصورت تمدید قرارداد اجاره خانه الحاقی با شرایط و تغییرات مورد توافق بخش لاینفکی از قرارداد اجاره نامه خانه و آپارتمان خواهد بود. تعداد زیادی از مستاجرین کـه میخواهند برای سال دوم و یا حتی سوم و بیشتر در خانه اجاره ای خود مستقر شوند دیگر قصد پرداخت هزینه رابه بنگاه ندارند و بـه گزارش سایت پارس ناز این موضوع مطلوب صاحبان منازل نیز بوده و آن ها همیشه فرم نمونه متن پشت نویسی اجاره نامه را برای تمدید قرارداد اجاره خانه لازم دارند. در ادامه فرم نمونه متن پشت نویسی اجاره نامه خانه و منزل مسکونی را ببینید:

قرارداد اجاره خانه بـه عدد …… در تاریخ ….. مابین خانم/آقا ….. و خانم/آقا …… بـه مدت …. سال از تاریخ ….. تا تاریخ ….. تمدید میشود. مبلغ پول پیش«ودیعه» این قرارداد اجاره از …… بـه …. تغییر«افزایش/کاهش» مییابد و مبلغ اجاره بها ماهانه نیز از …… بـه …… تغییر«افزایش/کاهش» می‌یابد.

نکته:

اگر مابقی مفاد قرارداد اجاره خانه بدون تغییر باشد ذکر کنید کـه کلیه مفاد قرارداد عدد …. بـه قوت خود باقیست ولی اگر عده ای از مفاد یا توافقات موجر و مستاجر در قرارداد اجاره قبلی تغییر میکنند، این تغییرات را در تمدید قرارداد اجاره ذکر نمایید.

متن تمدید قرارداد اجاره خانه

هنگام تمدید قرارداد اجاره خانه ابتدا باید مشخص شود کـه قرار داد قبلی نیاز بـه تغییر دارد یا خیر. طبق معمول در تمدید قرارداد اجاره خانه افزایش نسبی اجاره بها مورد انتظار اسـت. در هر صورت بعد از این‌کـه دو طرف بـه توافق جدید رسیدند، می‎توان متن تمدید قرارداد اجاره خانه را در پشت قولنامه نوشت و امضا کرد.

فقط کافی اسـت شرایط جدید در متن تمدید قرارداد اجاره خانه درج شود و دو نفر بعنوان شاهد آنرا امضاء کنند، درضمن موجر و مستأجر نیز شرایط جدید درج شده در قولنامه را امضا کنند و از این طریق تمدید قرارداد اجاره‎ انجام می‎شود. فقط باید دقت شود شاهدان از کسانی باشند کـه درصورت بروز اختلاف برای ادای شهادت امکان حضور در دادگاه را داشته باشند.

نمونه قرارداد تمدید اجاره خانه و پشت نویسی + قولنامه خرید و فروش آپارتمان ،مغازه ،ملک ،زمین
فرم تمدید قرارداد اجاره خانه

تمدید قرارداد اجاره خانه و منزل مسکونی در روز پایان قرارداد از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت. بهتر اسـت بدانید برای نوشتن متن تمدید قرارداد اجاره خانه بدون مراجعه بـه بنگاه اگر مستاجر بخواهد یکسال دیگر در خانه اجاره ای خود باقی بماند و صاحب خانه هم نسبت بـه این اتفاق علاقه مند باشد، در آن زمان میتوان از رفتن بـه بنگاه صرف نظر کرد کـه اینکار اصلا پیشنهاد نمیشود.

فرم تمدید قرارداد اجاره خانه در ادامه آورده شده اسـت و فقط کافی اسـت چند خط پشت قولنامه اجاره خانه نوشت و سپس طرفین آنرا امضا کنند. نمونه متن پشت نویسی تمدید قرارداد اجاره خانه شبیه بـه این خواهد بود:

بسم الله الرحمن الرحیم

نظر بـه پایان قرارداد اجاره منزل مسکونی بـه عدد ……. در تاریخ ……. در خصوص اجاره یک دیتگاه آپارتمان توسط ………………………. از …………………….. با توجه بـه توافق طرفین قرارداد جدیدی فی مابین دو طرف منعقد شده و مبلغ پول پیش از …………………. بـه ………………………. افزایش / کاهش یافته و اجاره از …………………….. بـه ………………..در ماه افزایش / کاهش مییابد. ضمنا تمامی مفاد قرارداد بـه عدد …………. برای این قرارداد هم باقی بوده و اگر قرار اسـت تغییری صورت دهد باید بـه توافق هردو طرف صورت گیرد.

نمونه قرارداد تمدید اجاره خانه و پشت نویسی + قولنامه خرید و فروش آپارتمان ،مغازه ،ملک ،زمین
هزینه تمدید قرارداد اجاره خانه در بنگاه

هزینه تمدید قرارداد اجاره خانه در بنگاه های معاملات املاک خیلی زیاد نیست و اگر طرفین خود قرارداد اجاره خانه را تمدید کنند کـه طبعا هزینه ای در بر نخواهد داشت اما اگر بخواهند نزد بنگاه نسبت بـه تمدید قرارداد اجاره خانه اقدام کنند نیز هزینه چندانی در برنداشته و می‌توانند با هزینه کمی تمدید قرارداد اجاره خانه در بنگاه انجام دهند.

سایت پارس ناز ،تمدید قرارداد اجاره خانه و آپارتمان و منزل مسکونی بدون مراجعه بـه بنگاه را بـه هیچ عنوان تایید نمیکند و پیشنهاد می‌دهیم برای نوشتن متن تمدید قرارداد اجاره خانه حتما با یک وکیل مجرب مشورت کرده و سپس بـه بنگاه بروید.

تمدید شفاهی قرارداد اجاره خانه

یکی از کارهای اشتباه عده ای از مالکان و مستاجران، تمدید شفاهی قرارداد اجاره خانه اسـت ودر صورتی کـه دوطرف توافق های جدید را در قولنامه منظور نکنند و فقط بـه‎صورت شفاهی آنرا بیان کنند ممکن اسـت بعد ها هر کدام از دوطرف ادعایی نسبت بـه ملک داشته باشند و طرف مقابل نتواند خلاف ادعا را ثابت کند، مثلا موجر پس از مدتی ادعا کند کـه مستاجر بدون اجازه او ملکش را تصرف کرده و با مراجعه بـه دادگاه درخواست اجرت المثل ایام تصرف را مطرح کند، دراین شرایط اگر هنگام تمدید قرارداد اجاره خانه توافق را در قولنامه می‎نوشتند؛ دیگر موجر نمی‎توانست چنین ادعایی مطرح کند.

نمونه قرارداد تمدید اجاره خانه و پشت نویسی + قولنامه خرید و فروش آپارتمان ،مغازه ،ملک ،زمین
سوالات تمدید قرارداد اجاره خانه

اگر پشت قرارداد اجاره خانه یا آپارتمان دریک خط تمدید شده باشد اعتبار خواهد داشت؟ با درود خدمت شـما احتراما باید عرض کنم بنده در مورد تمدید قولنامه اجاره خانه با صاحب خانه قرار گذاشتم ودر روز موعود ایشون گفتن نیازی بـه نوشتن نیست و بنگاه هم نرویم یک توضیح دراین مربوط داده بودید

برای مـن یکم فرق داره، تا این‌کـه بـه نوشتن پشت قرار داد دریک خط بـه مدت شش ماه و امضا دو نفر مـا کـه شفاهی بنده بـه صاحب خانه گفتم کـه تا دوروز دیگر تکلیف و روشن می‌کنم کـه بلند میشم یا میشینم . بعد از گذشت تقریباً یک ماه ایشون بـه مـن گفت شـما وسط قرارداد داری بلند میشی و باید صبر کنی تا مستاجر پیدا بشه و حرف بنده کـه خدمتش گفتم خبر میدم کاملا اظهار بی اطلاعی کرد.

شایان ذکر اسـت کـه بـه مـن میگه هزینه بنگاه مستاجر جدید هم مـن باید بدم چون وسط اجاره داری بلند میشی مـن هم گفتم مـن یک ماه گذشته از این‌کـه باید بلند بشم و دیگه بشما اجاره نمی دم کـه ایشون قبول نکرد، حتی گفتم پول پیش دستت باشه تا اجاره بره ولی مـن اجاره نمیدم و قبول نکرد . می خوام بدونم کـه این تمدید قرارداد اجاره خانه یک خطی با دو امضا اصلا مورد قبول دعوای هست یا مـن کلا قرارداد پارسالم باطل شده و باید پول رهن مـن و برگردونه ؟؟؟

پاسخ: بله در صورتیکه در پشت قرارداد اجاره خانه، بـه هر مدتی تمدید شده باشد و شهود نیز امضا کرده باشند دارای اعتبار میباشد و شـما نمی‌توانید زودتر از موعد تخلیه و ودیعه خودرا مسترد کنید مگر این‌کـه این حق برای شـما در قرارداد وجود داشته باشد.

تمدید قرارداد اجاره در بنگاه املاک آری یا نه ؟

پاسخ : برای تمدید قرارداد اجاره خانه درسال اول میتوان بـه دفاتر مشاوران املاک مراجعه شود؛ اما مالک و مستأجر تا یکسال می‎توانند بدون مراجعه بـه بنگاه و بین خودشان و بدون نیاز بـه کد رهگیری جدید، نسبت بـه تمدید قرارداد اجاره خانه طبق مقررات گفته شده دراین مقاله اقدام کنند. اگر تمدید قولنامه اجاره خانه بـه سال سوم رسید نیاز بـه صدور کد رهگیری جدید اسـت کـه باید در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.

سوال ۳ : قرارداد اجاره آپارتمان تموم شده ولی قرار شده همان‌ گونه ساکن بمونم و تنها مبلغ اجاره بـه اندازه مشخص شده اضافه بشود. مـن نمی خواهم هزینه املاک هم بدم برای تمدید قرارداد اجاره بها خانه. چکار میتونم بکنم کـه هم هزینه نکنم هم از نظر قانونی بعدا موجر زیر حرفش نزنه؟

پاسخ : نمونه متن تمدید قرارداد اجاره خانه و آپارتمان در همین مطلب آورده شده اسـت و شـما می‌توانید پس از توافقات و شرایط جدید شامل مدت زمان قرارداد و اجاره بها در حضور دو نفر شاهد نسبت بـه پشت نویسی قرارداد اجاره خانه طبق مقررات و ضوابط کشور اقدام نموده و بـه امضای موجر، مستاجر و شاهدان برسانید. توجه فرمایید کسانی را بعنوان شاهد برای تمدید قولنامه اجاره خانه انتخاب نمایید کـه عنداللزوم درصورت بروز اختلاف در مراجع قضایی حضور یافته و شهادت دهند.

متن تمدید قرارداد اجاره خانه و منزل مسکونی را در بالا مشاهده کردید و اعتبار پشت نویسی اجاره نامه هم در بالا بیان شد اما اکیدا توصیه می‌شود جهت تمدید قرارداد اجاره خانه و آپارتمان بـه دفاتر معاملات املاک کشور کـه دارای کد رهگیری و پروانه کار هستند مراجعه کنید و از تمدید قرارداد اجاره بـه صورت دستی جدا خودداری کنید.